Algemene voorwaarden

Hieronder staat per abonnementsvorm van Vrouwfit de algemene voorwaarden zoals ze ook staan op het contract.
Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst, is ondergetekende verplicht te zorgen dat het maandelijkse incasso kan plaatsvinden;
• Het incasso vindt plaats omstreeks de 27e van iedere kalendermaand;
• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende hiervan e-mail (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit ondergetekende ook hiervan via e-mail berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat de ondergetekende verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand;
• Vrouwfit kan bij het uitblijven van betalingen door ondergetekende tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen;
• De kosten voor het versturen van herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de ondergetekende;
• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde, zal deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de ondergetekende.

Looptijd en beëindiging overeenkomst
• Deze overeenkomst geldt voor minimaal 12 maanden vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijs van het all inclusive – 1 jaar abonnement;
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand;
• Opzegging kan alleen door het opzegformulier, verkrijgbaar bij de balie van Vrouwfit, volledig in te vullen en bij Vrouwfit in te leveren;
• De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier;
• Twee weken voor beëindiging van deze overeenkomst ontvangt ondergetekende van Vrouwfit een bevestiging per e-mail.
• Eerder beëindigen van het contract kan alleen bij verhuizing buiten Leiden in overleg en met een schriftelijk bewijs, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 16 jaar;
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen, algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij overmacht (bijvoorbeeld het tijdelijk moeten sluiten door een pandemie) blijft het incasso doorlopen, maar zal ondergetekende via email kunnen aangeven dat het incasso in die tijd bevroren kan blijven;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst, is ondergetekende verplicht te zorgen dat het maandelijkse incasso kan plaatsvinden;
• Het incasso vindt plaats omstreeks de 27e van iedere kalendermaand;
• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende hiervan e-mail (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit ondergetekende ook hiervan via e-mail berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat de ondergetekende verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand;
• Vrouwfit kan bij het uitblijven van betalingen door ondergetekende tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen;
• De kosten voor het versturen van herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de ondergetekende;
• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde, zal deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de ondergetekende.

Looptijd en beëindiging overeenkomst
• Deze overeenkomst geldt voor minimaal 24 maanden vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijs van het all inclusive – 2 jaar abonnement;
• Na een periode van 24 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand;
• Opzegging kan alleen door het opzegformulier, verkrijgbaar bij de balie van Vrouwfit, volledig in te vullen en bij Vrouwfit in te leveren;
• De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier;
• Twee weken voor beëindiging van deze overeenkomst ontvangt ondergetekende van Vrouwfit een bevestiging per e-mail.
• Eerder beëindigen van het contract kan alleen bij verhuizing buiten Leiden in overleg en met een schriftelijk bewijs, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 16 jaar;
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen, algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij overmacht (bijvoorbeeld het tijdelijk moeten sluiten door een pandemie) blijft het incasso doorlopen, maar zal ondergetekende via email kunnen aangeven dat het incasso in die tijd bevroren kan blijven;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst, is ondergetekende verplicht te zorgen dat het maandelijkse incasso kan plaatsvinden;
• Het incasso vindt plaats omstreeks de 27e van iedere kalendermaand;
• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende hiervan e-mail (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit ondergetekende ook hiervan via e-mail berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat de ondergetekende verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand;
• Vrouwfit kan bij het uitblijven van betalingen door ondergetekende tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen;
• De kosten voor het versturen van herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de ondergetekende;
• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde, zal deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de ondergetekende.

Looptijd en beëindiging overeenkomst
• Deze overeenkomst geldt voor minimaal 6 maanden vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijs van het all inclusive – half jaar abonnement;
• Na een periode van 6 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand;
• Opzegging kan alleen door het opzegformulier, verkrijgbaar bij de balie van Vrouwfit, volledig in te vullen en bij Vrouwfit in te leveren;
• De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier;
• Twee weken voor beëindiging van deze overeenkomst ontvangt ondergetekende van Vrouwfit een bevestiging per e-mail.
• Eerder beëindigen van het contract kan alleen bij verhuizing buiten Leiden in overleg en met een schriftelijk bewijs, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 16 jaar;
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen, algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij overmacht (bijvoorbeeld het tijdelijk moeten sluiten door een pandemie) blijft het incasso doorlopen, maar zal ondergetekende via email kunnen aangeven dat het incasso in die tijd bevroren kan blijven;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst, is ondergetekende verplicht te zorgen dat het maandelijkse incasso kan plaatsvinden;
• Het incasso vindt plaats omstreeks de 27e van iedere kalendermaand;
• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende hiervan e-mail (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit ondergetekende ook hiervan via e-mail berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat de ondergetekende verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand;
• Vrouwfit kan bij het uitblijven van betalingen door ondergetekende tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen;
• De kosten voor het versturen van herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de ondergetekende;
• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde, zal deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de ondergetekende.

Looptijd en beëindiging overeenkomst
• Deze overeenkomst geldt voor minimaal 12 maanden vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijs van het daluren – 1 jaar abonnement;
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand;
• Opzegging kan alleen door het opzegformulier, verkrijgbaar bij de balie van Vrouwfit, volledig in te vullen en bij Vrouwfit in te leveren;
• De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier;
• Twee weken voor beëindiging van deze overeenkomst ontvangt ondergetekende van Vrouwfit een bevestiging per e-mail.
• Eerder beëindigen van het contract kan alleen bij verhuizing buiten Leiden in overleg en met een schriftelijk bewijs, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 16 jaar;
• Ondergetekende mag alleen op maandag t/m vrijdag tussen 12:00-17:00 uur gebruik maken van alle Vrouwfit faciliteiten.
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen, algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij overmacht (bijvoorbeeld het tijdelijk moeten sluiten door een pandemie) blijft het incasso doorlopen, maar zal ondergetekende via email kunnen aangeven dat het incasso in die tijd bevroren kan blijven;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst, is ondergetekende verplicht te zorgen dat het maandelijkse incasso kan plaatsvinden;
• Het incasso vindt plaats omstreeks de 27e van iedere kalendermaand;
• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende hiervan e-mail (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit ondergetekende ook hiervan via e-mail berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat de ondergetekende verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand;
• Vrouwfit kan bij het uitblijven van betalingen door ondergetekende tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen;
• De kosten voor het versturen van herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de ondergetekende;
• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde, zal deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de ondergetekende.

Looptijd en beëindiging overeenkomst
• Deze overeenkomst geldt voor minimaal 12 maanden vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijs van het student – 1 jaar abonnement;
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand;
• Opzegging kan alleen door het opzegformulier, verkrijgbaar bij de balie van Vrouwfit, volledig in te vullen en bij Vrouwfit in te leveren;
• De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier;
• Twee weken voor beëindiging van deze overeenkomst ontvangt ondergetekende van Vrouwfit een bevestiging per e-mail.
• Eerder beëindigen van het contract kan alleen bij verhuizing buiten Leiden in overleg en met een schriftelijk bewijs, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 16 jaar;
• Ondergetekende moet student zijn en dit kunnen aantonen met eigen studentenkaart;
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen, algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij overmacht (bijvoorbeeld het tijdelijk moeten sluiten door een pandemie) blijft het incasso doorlopen, maar zal ondergetekende via email kunnen aangeven dat het incasso in die tijd bevroren kan blijven;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst, is ondergetekende verplicht te zorgen dat het maandelijkse incasso kan plaatsvinden;
• Het incasso vindt plaats omstreeks de 27e van iedere kalendermaand;
• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende hiervan e-mail (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit ondergetekende ook hiervan via e-mail berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat de ondergetekende verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand;
• Vrouwfit kan bij het uitblijven van betalingen door ondergetekende tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen;
• De kosten voor het versturen van herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de ondergetekende;
• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde, zal deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de ondergetekende.

Looptijd en beëindiging overeenkomst
• Deze overeenkomst geldt voor minimaal 12 maanden vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijs van het zorg en zekerheid – 1 jaar abonnement;
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand;
• Opzegging kan alleen door het opzegformulier, verkrijgbaar bij de balie van Vrouwfit, volledig in te vullen en bij Vrouwfit in te leveren;
• De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier;
• Twee weken voor beëindiging van deze overeenkomst ontvangt ondergetekende van Vrouwfit een bevestiging per e-mail.
• Eerder beëindigen van het contract kan alleen bij verhuizing buiten Leiden in overleg en met een schriftelijk bewijs, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 16 jaar;
• Ondergetekende moet verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid en kan dit bewijzen;
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen, algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij overmacht (bijvoorbeeld het tijdelijk moeten sluiten door een pandemie) blijft het incasso doorlopen, maar zal ondergetekende via email kunnen aangeven dat het incasso in die tijd bevroren kan blijven;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst, is ondergetekende verplicht te zorgen dat het maandelijkse incasso kan plaatsvinden;
• Het incasso vindt plaats omstreeks de 27e van iedere kalendermaand;
• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende hiervan e-mail (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit ondergetekende ook hiervan via e-mail berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat de ondergetekende verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand;
• Vrouwfit kan bij het uitblijven van betalingen door ondergetekende tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen;
• De kosten voor het versturen van herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de ondergetekende;
• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde, zal deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de ondergetekende.

Looptijd en beëindiging overeenkomst
• Deze overeenkomst geldt voor minimaal 1 maand vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijs van het senior – 1 maand abonnement;
• Opzegging kan alleen door het opzegformulier, verkrijgbaar bij de balie van Vrouwfit, volledig in te vullen en bij Vrouwfit in te leveren;
• Twee weken voor beëindiging van deze overeenkomst ontvangt ondergetekende van Vrouwfit een bevestiging per e-mail.
• Eerder beëindigen van het contract kan alleen bij verhuizing buiten Leiden in overleg en met een schriftelijk bewijs.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 55 jaar;
• Ondergetekende mag alleen op dinsdag en donderdag tussen 13:00-15:00 uur gebruik maken van alle Vrouwfit faciliteiten.
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen, algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij overmacht (bijvoorbeeld het tijdelijk moeten sluiten door een pandemie) blijft het incasso doorlopen, maar zal ondergetekende via email kunnen aangeven dat het incasso in die tijd bevroren kan blijven;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.

Algemene bepalingen en ondertekening
• Ondergetekende heeft op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de leeftijd van minimaal 16 jaar;
• De 10-rittenkaart geeft recht op deelname aan 10 keer komen sporten. Indien niet alle tien de ritten worden gevolgd binnen de geldigheidsperiode heeft het lid geen recht op restitutie van de niet gebruikte ritten.
• Deze overeenkomst geldt voor 12 maanden vanaf de dag van aankoop;
• Vrouwfit is te allen tijde gerechtigd algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen;
• Ondergetekende is ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is alleen voor Vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg de duur van de rittenkaart worden doorgeschoven;
• Vrouwfit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
• Ondergetekende gaat akkoord met het ontvangen van e-mails vanuit Vrouwfit, het ledensysteem en nieuwsberichten vanuit de Vrouwfit app.
• Bij ondertekening van deze overeenkomst wordt het bedrag van €129,95 meteen voldaan door ondergetekende;
• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt in dit contract.