Wij als Vrouwfit zijn verantwoordelijk voor het goed naleven van de regels rondom corona. Daarom hebben wij twee protocollen gemaakt. Een eerste voor het team van Vrouwfit en een tweede voor elk Vrouwfit lid. Wij vragen alle leden dit protocol goed door te lezen en het na te leven tijdens onze lessen. Het protocol is te vinden op https://vrouwfit.nl/lesrooster/. Hoogstwaarschijnlijk zal het protocol komende tijd enkele wijzigingen ondergaan naar aanleiding van persconferenties. Wij vragen jullie hier rekening mee te houden.